За нас

Инженери без граници Македонија (ИБГ Македонија) е невладино и непрофитно здружение на граѓани, формирано со цел да го подобри животот на заедниците во Македонија преку идентификација, развој и имплементација на инженерски проекти кои се економско оправдани и поддржани од заедниците.                                                                                      повеќе...

image

 

 

Целите, визијата, мисијата, предизвиците на ИГБ Македонија се достапни овде.

Основни вредности

Развој на инженерски технологии и нивната примена во идентификација на потенцијални инфраструктурни и еколошки проекти.

 

Планирање, развој, соработка и размена на искуства во областа на инженерството помеѓу сите национални здруженија на ИБГ во светот.

--------------------------------

Намалување на сиромаштијата и невработеноста преку спроведување на инженерски проекти.

--------------------------------

Обезбедување постојана поддршка и едукација на заедниците во Македонија во изнаоѓање решенија за подобрување на квалитетот на животот во своите заедници.

--------------------------------

повеќе...

ПАРТНЕРИ