Побарајте не:

   

Претседател на здружението:

Оливер Начевски

тел: 070/ 36 42 78

емаил: oliver@ewb-mk.org.mk

преземи CV

   

Потпретседател на здружението:

Мери Цветковска

тел:070/ 27 36 33

емаил:meri@ewb-mk.org.mk


   

Менаџер на проекти:

Слободан Игнатовски

тел:070/ 32 32 76

емаил:slobodan@ewb-mk.org.mk

   

Координатор на студентските организации:

Владе Петковски

тел:075/ 68 79 72

емаил: vlade@ewb-mk.org.mk


Советник за технички прашања:

Љупчо Димитриевски

тел:070/ 22 73 81

емаил: ljupco@ewb-mk.org.mk


Претседател на Студентската организација:

Иван Петковски

тел:075/68 30 70

емаил: ivan@ewb-mk.org.mk

ПАРТНЕРИ