Проекти на кои сме фокусирани (Домашни и Меѓународни)

  1. Обновливи извори на енергија
  2. Снабдување совода на заедниците
  3. Образование и подршка на студентите за спроведување на своите проекти
  4. Изработка на техничка документација за инженерски проекти

Патот Свети Апостол Павле

Почнувајќи од Paljurci, Македонија, овој проект има моќ да се соберат сите EWB групи од медитеранскиот регион, како Турција, Израел, Грција, Кипар, Јордан и Палестина. Намерата на EWB Македонија е да обезбеди модерен инженеринг решение за мали инфраструктурни проекти кои покрај техничкиот има и социјални дел. EWB Македонија потпишаа Меморандум за соработка со Општина Богданци. Советот на општината и сите релевантни структури во регионот дадоа целосна поддршка за овој многу интересен проект кој ќе им даде големо влијание на туристичкиот развој на целиот регион.

Проект сончевата енергија

за основно училиште Добре Јованоски во Прилеп

Ова е заеднички проект со EWB групи од Македонија, Косово, Грција, Кипар, Израел и Палестина. Искуството во оваа област од сите овие земји се дели меѓу EWB групи. Намерата е да се множат овој вид на проекти во Македонија и сите други земји-учеснички. Проектот е инициран од Првата и Втората EWB Меѓународниот Регионални состаноци - Одржлив факултет во источниот Медитеран во Ларнака (2009/2010).

Континуирана техничка и логистичка поддршка

на Студентскиот дел на EWB Универзитетот на Флорида (UF), САД за спроведување на проектот за модернизација на цврстиот отпад систем за отстранување на Кратово, Македонија

Овој долгорочен проект започна во мај 2006 година и заврши во април 2011 година, беше активирањето на воспоставување на EWB Македонија и одлична практично искуство за неколку професионални и особено студент членовите на EWB Македонија. Овој проект е дозволено одлична можност за интерактивна работа со заедницата на Кратово и други невладини организации во развој и остварување на проектот. Задоволен од блиски и успешна соработка, EWB Универзитетот на Флорида одлучија да продолжат со соработка на друг проект (а) во наредниот период.

Надзор на градежни работи

за Делегацијата на ЕУ на општинските услуги центри

EWB Македонија има завршено надзор работи на проект финансиран од ЕУ - Реконструкција на општинските услуги центри.Покрај професионалните членови кои работеа на овој проект, неколку студенти членови учествуваа во спроведувањето и се практично искуство на постапките за рамковни договори. Во исто време тие придружба на супервизорите во областа работи и во подготовка на техничка и финансиска документација.

Работилница: Управување со проектен циклус и работа

со MS Проект за 24 ИБГ членови од Македонија (дипломирани инженери и студенти од различни технички факултети)

Една од основните цели на EWB Македонија е да се едуцираат своите членови студент и млади инженери во различни развој алатки и техники. Во декември 2008 година работилница за Управување со проектен циклус и MS Project беше организирана на 24 членови. Сите од нив добија валидна потврдија од потврди обучувачи од EWB Македонија и Градежен факултет.

Изработка на ревизија на животната средина

Документи за УСАИД Македонија за реконструкција на 10 основни училишта од 10 општини во Македонија

Во февруари 2008 година на експертите на EWB Македонија подготви ERD за 10 основни училишта во Македонија. Исто така млади инженери и студенти биле вклучени во спроведувањето на овој проект и доби практично искуство за оваа многу важна област на инженерството.

Подготовка на инженеринг извештај

со проценка на трошоците за реновирање на зградата на Македонскиот балет и опера (MBO) во Скопје (јануари 2008)

На EWB Македонија Тимот подготви инженеринг извештај со проценка на трошоците за реновирање на покривот и санитарните јазли на Македонскиот балет и опера. Врз основа на тој извештај на MBO доби потребните средства (~ 500,000 УСД) за реновирање дела од неколку владини и меѓународни донаторски институции.

Супервизија на реконструкција на основни училишта

за УСАИД во Македонија

Во август 2007 година, УСАИД Македонија се користи услугите на EWB Македонија за надзор на работите на ОУ "Никола Петров Русински" во Русиново Село, Општина Берово.

ПАРТНЕРИ